|verze pro tisk|

   

NĚMČINA - testy ...

Jak se správně zařadit do odpovídajícího stupně jazykového kurzu ?

O správném zařazení rozhodujete na základě následujících testů Vy sami.
Proto si, prosím, pozorně přečtěte následující pokyny:


I. stupeň - začátečníci

Do prvního stupně patří lidé s nulovými znalostmi nebo takzvaní „věční začátečníci“ (ti, kteří se  již několikrát pokoušeli jazyk učit a z nějakého důvodu po několika lekcích přestali). Také sem patří ti, kteří mají větší problémy s testem pro zařazení do II. stupně, to znamená, když sami cítíte, že Vaše znalosti základů jazyka mají vážné mezery. Potom je lepší si v jazyce „uklidit“ a zařadit se raději do nižšího stupně.

Orientační rozdělení učiva z gramatického hlediska (NĚMČINA ...)


II. stupeň – středně pokročilí

Do druhého stupně se mohou směle zařadit lidé, kteří jsou si jisti svými základními znalostmi jazyka. To znamená, že jste zvládli náš test pro zařazení do N II. Ale ani bezchybné absolvování našeho testu neznamená, že jste na A II dobře připraveni, protože žádný test, kde je několik desítek otázek, Vám neukáže pravý stav Vašich znalostí a kromě toho se na testu přesvědčíte pouze o svých pasivních znalostech. Svými znalostmi si musíte být skutečně jisti. Je třeba, abyste si vzali jakoukoliv cvičebnici nebo učebnici anglického ( německého ) jazyka a dobře si na cvičeních procvičili všechny gramatické jevy z našeho I. stupně pro začátečníky. Dbejte prosím na to, abyste gramatiku, základní slovní zásobu a frazeologii (které jsou téměř shodné ve všech učebnicích a cvičebnicích, které jsou u nás na trhu – nejjednodušší bývají učebnice pro samouky ) ovládali nejen teoreticky, ale také aktivně prakticky, tzn., že jste schopni s menšími chybami mluvit, tvořit vlastní věty, dobře číst.       

Orientační rozdělení učiva z gramatického hlediska (NĚMČINA...)


III. stupeň - pokročilí

Do třetího stupně patří lidé s dobrou znalostí jazyka a základní gramatiky pro středně pokročilé, s dobrou výslovností a schopností porozumět cizinci. Samozřejmě dokážete sami, i když někdy s chybami, tvořit vlastní věty. V této úrovni jazyka už máte za sebou jistě i zkušenosti s konverzací s cizinci. Ujistěte se o svých znalostech tím, že provedete náš test pro III. stupeň.

Orientační rozdělení učiva z gramatického hlediska (NĚMČINA ...)


IV. stupeň – silně pokročilí

Tento stupeň je určen pouze absolventům našeho III. stupně, proto pro tento stupeň neuvádíme test. IV. stupeň je poměrně náročný, Vaše znalosti musí být na velmi dobré úrovni a my si touto úrovní musíme být jistí.


Orientační rozdělení učiva z gramatického hlediska (NĚMČINA ...)
TEST PRO ZAŘAZENÍ DO NĚMČINY II(test je podle nového pravopisu)

Připravili jsme pro vás dva testy. záleží na vás, kolik času chcete testu věnovat.

TEST 1 – je pouze orientační, časově nenáročný (test najdete níže)
TEST 2 – je časově náročnější a je velmi podrobným průřezem celým I. stupněm (Pdf, 43 kB)A. Doplňte správné tvary slovesa "sein" (přítomný čas):

1. Meine Eltern ...... in Urlaub.

2. Mir ..... kalt.


B. Doplňte správné tvary slovesa "haben" (přítomný čas):

3. Die Kinder ...... einen weißen Hund und die Frau ......... eine schwarze Katze.

4. ....... ihr ein Kino in Rosenheim?


C. Doplňte osobní zájmena v 1. pádě:

5. Die Kinder sind nicht im Haus, ...... sind im Garten.

6. Das Kind weint. ....... hat Hunger.


D. Vyberte ze závorky správné tázací zájmeno:

7. ........ arbeitest du? ( Woher; Wer; Wo )

8. ........ komme ich zum Bahnhof? (Wann; Wie; Wo )


E. Doplňte člen určitý nebo neurčitý v 1. a 4. pádě:

9. Meine Eltern haben ........ Haus im Schwarzwald.

10. Meine Freundin hat ......... Hund. ...... Hund heißt Rexo.


F. Doplňte do vět správný tvar slovesa v závorce:

11. Wo ......... du? Ich .......... in München. (wohnen)

12. Die Mutter ......... das Mittagessen. (kochen)


G. Doplňte zápor s kein nebo nicht:

13. Möchtest du ein Bier ? Nein, ich trinke ..... Alkohol.

14. Möchten Sie Schnitzel? Nein, danke, ich esse ... Fleisch.


H. Podstatné jméno v závorce doplňte do vět v množném čísle:

15. Mein Vater macht gern ........... (Foto).

16. Ich bin 12 ......... (Jahr) alt.


CH. Doplňte správná přivlastňovací zájmena v 1. a 4. pádě jednotného čísla:

17. Wie groß ist ........../................ Wohnung ? Unsere Wohnung ist nicht groß. Sie hat nur zwei Zimmer.

18. Was macht Oma? Sie sucht ........ Brille.I. Ze závorky vyberte správná osobní zájmena ve 4. pádě:

19. Ich bin noch nicht fertig. Wartet ihr bitte auf ............. ? (mich; dich; sie)

20. Ich kenne ........ noch nicht. Wie heißt du ? (du; ihn; dich)


J. Ze závorky vyberte otázku ve správném slovosledu:

21. ............................................................... ? Mein Freund kommt aus Bern.
(Dein Freund kommt woher? Woher dein Freund kommt? Woher kommt dein Freund?)

22. ....................................................................... ? Ich esse sie später.
(Warum isst du die Suppe nicht? Warum du isst nicht die Suppe? Warum du isst die Suppe nicht?)


K. Vyberte ze závorky sloveso ve správném tvaru a doplňte do vět:

23. Meine Schwester .............nach Deutschland.
(gehst; fahrt; fährt)

24. Klaudia .............. gut Spanisch.
(spricht; sprechen; sprecht)


L. Doplňte do vět rozkazovací způsob:

25. ..................... mir sofort!
(Antwortest; Sag; Antworte)

26. ..... mir das Brot, bitte!
(Gebe; Gibt; Gib)

27. .............. nicht so viel! (fragen - du)

28. .......... es noch einmal! (Versuchen - ihr)


M. Vyberte ze závorky správné přivlastňovací zájmeno a doplňte do vět:

29. Karl spielt mit ............. Hund.
(seinen; ihrem; seinem)

30. Die Tasche gehört ................ Mutter.
(unseren; deinen; meiner)


N. Doplňte do vět:

31. Wann fährt der Zug ab? ................ es nicht genau.
(Weiß ich; Ich wisse; Ich weiß)

32. Meine Mutter ...................................................................
(musst den ganzen Tag arbeiten.; muss den ganzen Tag arbeiten.; muss arbeiten den ganzen Tag.)

33. ........................ ?
(Darf ich heute fernsehen? Darf ich sehen heute fern? Dürfe ich heute fernsehen?)


O. Doplňte do vět základní a řadové číslovky – vypište slovy:

34. In der Schule bin ich .......................... (1.).

35. Die Slowakei hat ...................................... (5 000 000) Einwohner.


P. Doplňte správné časové předložky - um, am, im, in:

36. Bist du schon fertig? Ja, ich komme .......... fünf Minuten.

37. Wann ist der Feiertag? .... Dienstag.

38. Wann kommst du zurück? ... zehn Tagen.


R. Doplňte předložky se 3. pádem:

39. Gehst du ..................... spazieren?
(mit mir; neben mir; mit mich)

40. Wann kommen Sie ...... uns?
(nach; zur; zu)
ZAŘAZOVACÍ TEST NĚMČINA II – SPRÁVNÉ ODPOVĚDI:

A 1. sind
2. ist
G 13. kein
14. kein
L 25. Antworte
26. Gib
27. Frag
28. Versucht
B 3. haben; hat
4. Habt
H 15. Fotos
16. Jahre
M 29. seinem
30. meine
C 5. sie
6. Es
CH 17. euere/Ihre
18. ihre
N 31. Ich weiß
32. muss den ganzen Tag arbeiten
33. Darf ich heute fernsehen?
D 7. Wo
8. Wie
I 19. mich
20. dich
O 34. der erste
35. fünf Millionen
E 9. ein
10. einen; Der
J 21. Woher kommt dein Freund?
22. Warum isst du die Suppe nicht?
P 36. in
37. Am
38. In
F 11. wohnst; wohne
12. kocht
K 23. fährt
24. spricht
R 39. mit mir
40. zu

Vyhodnocení:

Za každou správně zodpovězenou otázku získáváte 1 bod.
Plný počet bodů je 40.

Pokud jste test vyplnili bezchybně a ani slovní zásoba Vám nedělala problémy, gratulujeme, skvělý výkon. Potom jste dobře zvládli základy jazyka a jste správní adepti pro danou úroveň našeho kurzu – N II.
S radostí uvítáme i ty, kteří pochybili v 8 bodech. Rovněž výborný výkon.
Pokud jste nesprávně odpověděli na 14 otázek, a máte pocit, že byste přece jen chtěli absolvovat daný stupeň kurzu, i to je možné. Samozřejmě před Vámi dveře nezavřeme, nicméně doporučujeme si ještě před nástupem do kurzu poctivě zopakovat základy.
ALE, pokud si opravdu nejste jisti svými znalostmi a v testu máte více chybných odpovědí, potom Vám doporučujeme zařadit se raději do prvního stupně – N I. Tam si v jazyce dokonale “uklidíte”, kurz budete absolvovat v pohodě, protože už přece jen nějaké znalosti máte a teprve po dokonalém zvládnutí základů se znovu přihlásíte ke studiu na vyšší úrovni.
Přejeme mnoho úspěchů a těšíme se na Vás!
TEST PRO ZAŘAZENÍ DO NĚMČINY III (test je podle nového pravopisu)


A. Přeložte:

1. Řekni mu, že se chci dnes večer dívat na televizi.
......................................

2. Kdy odjíždí příští vlak do Mnichova?
......................................


B. Přeložte:

3. Jaké cigarety byste chtěl?
......................................

4. Jaký je tvůj nový přítel?
......................................


C. Doplňte správnou časovou předložku:

5. ....... gestern denke ich an dich. (seit, von, ab, bis)

6. .... Freitag werde ich nicht rauchen. (seit, von, ab, bis)

7. Dann ........ morgen! (seit, von, ab, bis)

8. Die Bank ist ..... 9 ...... 15 geöffnet. (seit, von, ab, bis)


D. Doplňte k přídavným jménům správné koncovky:

9. Ein ruhig... Nachmittag im Hotel.

10. Mein klein... Kind.

11. Mit gut.... Wein sieht alles besser aus.

12. Das habe ich von der hübsch. Frau.


E. Závislý infinitiv s zu. Ve kterých větách musí částice ZU být a ve kterých ne. Víte proč?

13. Ich muss mit dir ... sprechen.

14. Das Kind beginnt ... laufen.

15. Er hat Angst, es mir ... sagen.

16. Es ist ja prima so was .... machen.

17. Darf ich dich nach Hause .. begleiten?


F. Rozkaz, odlučitelné předpony. Přeložte:

18. Svlékni se!

19. Vystěhuj se!

20. Ihned se přestěhuj!

21. Převlékni se!


G. Vedlejší věty vztažné. Přeložte:

22. To je ta žena, jejíhož muže miluji.

23. Ti lidé, kteří stojí venku.

24. To je ten muž, se kterým jsem byl v hospodě.


H. Vedlejší věty podmínkové. Přeložte:

25. Kdybych měl moc peněz, musel bych je utratit.

26. Kdybych si koupil auto, jel bych na dovolenou.

27. Kdybych měl moc času, tak bych byl nejraději doma.


CH. Préteritum, perfektum. Přeložte do préterita a perfekta:

28. Prší. Babička vypráví pohádky.

29. Jedu autem do Prahy.

30. Zůstanu tady.

31. Stanu se prezidentem.


I. Stupňování přídavných jmen a příslovcí. Přeložte:

32. Ty jsi nejlepší ze všech mužů.

33. Tvoje babička je hloupější než můj dědeček.

34. To je nejvyšší dům ze všech domů na světě.

35. To je nejšťastnější den mého života.


J. Zájmenná příslovce. Přeložte:

36. Nemluv o tom.

37. Co za to dostanu?

38. Z toho si nic nedělej.

39. Oč vlastně jde?

40. Myslím jen na to.
ZAŘAZOVACÍ TEST NĚMČINA III – SPRÁVNÉ ODPOVĚDI:

A 1. Sag ihm, dass ich heute fernsehen will.
2. Wann fährt der nächste Zug nach München?
E 13. Ich muss mit dir sprechen.
14. Das Kind beginnt zu laufen.
15. Er hat Angst, es mir zu sagen.
16. Es ist ja prima so was zu machen.
17. Darf ich dich nach Hause begleiten?
CH 28. Es regnet. Die Oma erzählt Märchen.
Es regnete. Die Oma erzählte Märchen.
Es hat geregnet. Die Oma hat Märchen erzählt.
29. Ich fahre mit dem Auto nach Prag.
Ich fuhr mit dem Auto nach Prag. Ich bin mit dem Auto nach Prag gefahren.
30. Ich bleibe hier.
Ich blieb hier. Ich bin hier geblieben.
31. Ich werde Präsident.
Ich wurde Präsident. Ich bin Präsident geworden.
B 3. Was für Zigaretten möchten Sie?
4. Wie ist dein neuer Freund?
F 18. Zieh dich aus!
19. Zieh aus!
20. Zieh sofort um!
21. Zieh dich um!
C 5. Seit
6. Ab
7. bis
8. von … bis
G 22. Das ist die Frau, dessen Mann ich liebe.
23. Die Leute, die draußen stehen.
24. Das ist der Mann, mit dem ich in der Kneipe war.
I 32. Du bist der beste Mann von (unter) allen Männern.
33. Deine Oma ist dümmer als mein Opa.
34. Das ist das höchste Haus von allen Häusern in der Welt.
35. Das ist der glücklichste Tag meines Lebens.
D 9. Ein ruhiger
10. Mein kleines
11. Mit gutem
12. von der hübschen
H 25. Wenn ich viel Geld hätte, müsste ich sie ausgeben.
26. Wenn ich mir ein Auto kaufen würde, würde ich in Urlaub fahren.
27. Wenn ich viel Zeit hätte, dann wäre ich am liebsten zu Hause.
J 36. Sprich nicht davon.
37. Was bekomme ich dafür?
38. Mach dir nichts daraus.
39. Worum geht´s eigentlich?
40. Ich denke nur daran.

Vyhodnocení:

Za každou správně zodpovězenou otázku získáváte 1 bod.
Plný počet bodů je 40.

Pokud jste test vyplnili bezchybně a ani Vás nepřekvapila slovní zásoba, gratulujeme, skvělý výkon. Potom jste přímo předurčeni pro danou úroveň našeho kurzu – N III, který jistě absolvujete v plné pohodě a kde se můžete plně soustředit na nové poznatky.
S radostí uvítáme i ty, kteří pochybili v 8 bodech. Rovněž výborný výkon.
Pokud jste nesprávně odpověděli na 14 otázek, a máte pocit, že byste přece jen chtěli absolvovat daný stupeň kurzu, i to je možné. Samozřejmě před Vámi dveře nezavřeme, nicméně doporučujeme, abyste si ještě před nástupem do kurzu poctivě zopakovali ožehavou problematiku.
Máte-li však více chybných odpovědí a nedostatečnou slovní zásobu, potom bude rozumnější, když se raději přihlásíte do N II.
Přejeme mnoho úspěchů a těšíme se na Vás!    | nahoru |


Pro Agenturu Resyl® vytvořil: schmidt.radek@seznam.cz       Brainschool® 2003