|verze pro tisk|

   

Předkládáme Vám hodnocení našich kurzů ústy některých absolventů.
Agentura tímto děkuje za laskavý souhlas k uveřejnění jmen a profesního postavení referujících:

"Zúčastnil jsem se intenzivního kurzu německého jazyka a byl jsem velmi překvapen pojetím celého pedagogického procesu, vedeném na vysoké odborné úrovni, ve kterém bylo využíváno moderních poznatků věd o člověku.
Zcela bez konkurence zůstává úroveň lektorů a pedagogická efektivnost takto koncipovaných kurzů, založená na vyšším než obvyklém využívání mozkové kapacity a tvorbě pozitivních postojů účastníků k osvojování cizího jazyka. Nemalý význam má i vhodná míra relaxace a odpočinku.
Obsahově i organizačně kurzy agentury RESYL ojediněle převyšují známou nabídku jazykových vzdělávacích aktivit."

PhDr. Vladimír Kocourek,
vedoucí útvaru vzdělávání a soc. poradenství,
KAUČUK a.s., Kralupy nad Vltavou

P1.JPG (1463 bytes)

"Kurzu English for Managers se zúčastnilo celkem 14 pracovníků ve čtyřech soustředěních. Ocenili jsme, že nám Jazyková agentura RESYL® dodala efektivní řešení našeho zadání pro kurz, který byl nestandardní, co se týká rozsahu i obsahové struktury výuky. Zhodnotili jsme uvedený intenzivní kurz angličtiny jako projekt, který byl ze strany agentury perfektně zajištěný. Vyhovovala nám organizace, rovněž prostředí v hotelu Praděd, ve kterém výuka probíhala, bylo příjemné. Učební materiály, a to jak učebnice, slovník i pro kurz připravené texty, jsou velmi kvalitní a zaměstnanci ocenili, že je využijí v budoucnu při samostudiu. Výuka byla zajištěna výbornou lektorkou mimo jiné s precizním citem pro oba jazyky, jak angličtinu, tak češtinu. Metody výuky byly participativní, nácvikové a opakovací. Písemné testy po první části kurzu ukázaly podstatné zlepšení u všech posluchačů. Pan Ing. Kaplan pro nás byl naprosto spolehlivým partnerem při všech jednáních, jak ve fázi koncipování kurzu, tak v celém průběhu, kdy jsme např. operativně modifikovali obsah výuky a dojednávali některé organizační záležitosti."

PhDr. Božena Jagelská
personální ředitelka
Pramet Tools, s.r.o., Šumperk

"Po absolvování čtyř stupňů výuky němčiny musím opravdu konstatovat efektivní výuku bez časové a stresové zátěže. Již v minulosti jsem zkoušel výuku němčiny klasicky, ovšem bez úspěchu. Předností metody BRAINfriendly SCHOOL® je, že člověk je schopen v podstatě za čtyři týdny a s následným programem doma zvládnout objem látky za čtyři roky výuky klasickou metodou."

Ing. Otakar Vondráček,
podnikatel, SESTA, Praha

P4.JPG (1256 bytes)

"Zatím jsem u agentury RESYL absolvoval tři stupně německého a tři stupně anglického jazyka. Měl jsem možnost prodělat různé formy vzdělávání a  odborných kurzů. Oproti nim je u  této metody nutno především ocenit maximální využití času, zajištění trvalé pozornosti žáků, vysokou efektivnost, výborné pracovní prostředí. Mohu konstatovat, že po jejich absolvování mohu aktivně i pasivně překládat všechnu naši cizojazyčnou korespondenci i vést naše jednání se zahraničními partnery."

Ing. Jan Novák, CSc., DETA,
Výzkumný ústav spotřební  chemie, Benátky nad Jizerou

P7.JPG (1892 bytes)

"Po přečtení referencí na kurzy BRAINfriendly SCHOOL® jsme si řekli: Zkusíme to ! Po absolvování konstatujeme: Krásná atmosféra, perfektní odborný přístup. Závěr: Vše je možné, záleží jen na nás !"

Zdenka Petulová,
majitelka firmy,
OY FASHION, Olomouc
P3A.JPG (2396 bytes)
Vladimír Novák,
majitel firmy,
OY FASHION, Olomouc
P3B.GIF (2727 bytes)
"Metoda předčila moje očekávání, úplně něco jiného - škoda, že nic takového se neděje v "normální škole". Nejvíce oceňuji přístup lektorky. Většina učitelek dělá svou práci bez zájmu; mělo by jich příjít co nejvíce do vašeho kurzu na hospitaci, aby viděli jak se dá s láskou učit. A že škola může být opravdu hrou."

Mgr. Marie Nováková,
ředitelka,
SOU, Frenštát pod Radhoštěm
P12.GIF (1755 bytes)
"S agentúrou RESYL® som absolvovala kurz angličtiny. S odstupom času konštatujem, že všetky slovíčka a väzby, ktoré som sa počas kurzu naučila, si perfektne pamätám, hoci predtým som mávala problém so zapamätaním si nového slovíčka. Prekvapením po absolvovaní kurzu bola pre mňa aj skutočnosť, že pri počúvaní piesní s anglickým textom mi jednotlivé slová vystupovali z textu, stali sa pre mňa zrozumiteľnými a nezlievali sa mi do nezrozumiteľnej melódie.
Myslím, že spôsob výučby
BRAINfriendly SCHOOL® by mal nahradiť klasickú drilovaciu metódu v čo najširšom rozsahu."

Ing. Blanka Jankových,
ING BANK a.s., Bratislava
P13.GIF (2093 bytes)
"Jako studentovi střední školy se mi naskýtá příležitost porovnat metody výuky jazyků na středních školách s přístupem, který uplatňuje agentura Resyl. A tak mohu připsat výuce na kurzech hned několik výhod. Velmi mile působí už samo prostředí, lekce podbarvené tichou hudbou společně s lehkým humorem vytváří skutečně příjemnou studijní atmosféru. Myslím, že i na výsledky učení to má jen kladný dopad. Práce v menší skupině lidí navíc zajišťuje i velké zapojení všech účastníků, a tím lepší a rychlejší pokroky. Za velikou výhodu kurzů považuji i relativně vysokou intenzitu výuky, neboť většina času je věnována pilnému studiu. Ale právě kvůli podmínkám lekcí, které nejsou vedené nátlakovou formou, ale pouze nabízí možnost kvalitního vzdělávání s příjemnými lidmi, jsem nepocítil nějaké přehlcení informacemi, jak by se možná dalo při pohledu na obsah učiva očekávat. A tak mohu z již uvedených důvodů kurzy poskytované agenturou Resyl jen a jen doporučit. "

Jiří Svoboda,
student, Humpolec

Jazykový kurz získal jako první cenu v soutěži města Humpolce o nejlepšího studenta.

"Absolvoval som prvé dva stupne výuky NJ s jazykovou agentúrou RESYL formou Brain-friendly School. Zistil som, že vedomosti, ktoré som nadobudol sú trvalé a dokážem bez problémov zvládnuť aj zložitejšiu komunikáciu vo verbálnej a písomnej forme. Sám som bol prekvapený, akou jednoduchou formou je možné získať širokú slovnú zásobu a osvojiť si gramatiku, ktorá sa mi v minulosti zdala mimoriadne komplikovaná. Získané jazykové schopnosti už využívam vo svojej práci a do budúcnosti mi otvárajú možnosti profesionálneho rastu, nakoľko kontakty s nemecky hovoriacimi krajinami ponúkajú stále nové možnosti podnikania, v ktorých je osobný kontakt nenahraditeľný. Moderne a komfortne vybavený hotel Repiská s nádhernou učebňou v malebnom prostredí najkrajšej doliny Nízkych Tatier mi poskytli príjemne a hlavne účelne strávený čas.
Týmto by som sa chcel poďakovať všetkým pracovníkom jazykovej agentúry Resyl za ich profesionálny prístup k zákazníkom a prácu pre svojich klientov. "

Ing. Peter Uličný,
špecialista pre stratégiu HBP, a.s.

"Při studiu jazyků jsem měla vždy "klasické" problémy - nedokázala jsem se delší dobu soustředit na učení. A co bylo ještě horší, vynaložené úsilí mi nepřinášelo kýžené ovoce - nabyté znalosti jsem zkrátka nikdy neudržela v hlavě tak, jak bych si bývala přála. Vždycky jsem měla pocit, že když do přeplněné hlavy cpu jazykové lekce, tak že mi zákonitě zase druhým uchem vypadávají ven. Ve styku s cizinci bylo i po mnohaletém snažení mé sebevědomí nulové. Protože bych bez dobrých jazykových znalostí ve své profesi vůbec neobstála, rozhodla jsem se vyzkoušet intenzivní kurzy na Moravě, o kterých jsem slyšela od známých. Přiznám se, že na svůj první kurz jsem i přes dobré reference odjížděla s lehkou nedůvěrou. O to nadšenější jsem se však vracela. Zjistila jsem, že učit se dá i úplně jinak, hlavně bez strachu a obav, že to opět nezvládnu. Z metody jsem byla doslova nadšená. Dokázala jsem se lehce soustředit, pozornost udržet, a to vše bez známek únavy a dříve běžného pocitu marnosti. Bylo skvělé cítit, jak se mi znalosti jakoby samy od sebe vrývají do paměti a že tam kupodivu zůstávají. Také jsem pozorovala, s jakou lehkostí mi z paměti "vyskakovaly" jazykové znalosti z dob mých studií, o kterých jsem byla přesvědčená, že už dávno neexistují... Dle mého názoru jsou tyto kurzy absolutně vhodné pro pracovně velmi vytížené lidi. I když je těžké se na týden "utrhnout", výsledky tento výpadek stonásobně vynahradí, protože jsem nejen pozvedla své jazykové sebevědomí, ale také jsem si krásně odpočinula, poznala skvělou lektorku Jarmilu a seznámila se s prima lidmi."

Ing. Dana Hájková,
specialista HR pro vdělávání a rozvoj, Siemens s.r.o.,
Praha

"V roce 2003 jsem pro náš podnik začal intenzivně hledat způsob, jak dostat jazykové znalosti vrcholových pracovníků co nejrychleji na co nejlepší úroveň. Docházkové kurzy nás pro nízkou efektivitu zklamaly, proto jsem po delším hledání vsadil na intenzivní pobytové kurzy, které v našem regionu nabízela jazyková agentura RESYL. Po třech letech spolupráce musím konstatovat, že jsem vsadil na dobrou kartu. Do poloviny roku 2006 abslolvovalo jazykové kurzy angličtiny 21 spolupracovníků v celkem 43 týdenních kurzech. Někteří prošli již několika stupni, někteří jsou teprve na začátku. Konkrétně já jsem prošel třemi stupni AJ a mé jazykové znalosti se od úplných začátečníků rychle zlepšovaly, mé sebevědomí rostlo a dnes můžu konstatovat, že nemám větší problémy komunikovat s cizincem a to i na odborné úrovni. Samozřejmě, že co se jazykových znalostí týká, stále je co zlepšovat, a proto příští měsíc odlétám rovněž s agenturou RESYL studovat angličtinu do jejich partnerské školy ve VB do Bournemouthu. U agentury RESYL oceňuji spolehlivost, propracovanou metou, návaznost a v neposlední řadě fundované lektory. Myslím, že za všechno mluví počet absolventů nejen z naší mateřské firmy, ale i z poboček v Hodoníně, Olomouci, Ostravě a Bratislavě. Jsem přesvědčen, že služeb agentury RESYL budeme nadále využívat."

Ing. Bořivoj Minář, ředitel
STOMIX
Žulová

"RESYL dal více než nabízel - ve výuce jazyka, v relaxaci i v atmosféře kurzu. Lidé v RESYLU jsou skvělí a jsem rád, že jsem je poznal. Jejich akce budu trvale vyhledávat."

Ing. Slavomír Moravec,
FERONA 2000 a.s., PRAHA

P10.JPG (1306 bytes)

"Velmi se mi líbila vyučovací metoda i přístup lektorky v   kurzu angličtiny pro začátečníky. Byla jsem mile překvapena, kolik slovíček a  frází mi utkvělo v paměti a  že jsem byla po týdnu schopna i   základní konverzace v  angličtině."

Jitka Prokopová,
Sales supervizor,
COCA-COLA DRINKS, Frýdek-Místek
P6.GIF (1867 bytes)
"Kvalitu kurzů agentury RESYL vysoce hodnotím především pro netradiční, neškolskou a  přitom velmi účinnou metodu. Jsem ochoten kdykoliv potvrdit, že jsem se cítil skvěle a mnoho se naučil. Absolvoval jsem jak němčinu, tak angličtinu a se členy své rodiny jsme u RESYLU strávili celkem 12 týdenních kurzů. Absolventy jsou i moji nejbližší spolupracovníci."

Ing. Stanislav Bernard,
majitel,
Pivovar BERNARD, Humpolec
P5.GIF (2192 bytes)
"Moderní intenzivní výuka cizích jazyků bez stresů, v krásném prostředí a se skvělými lidmi, to je pro mne agentura RESYL.
Relaxačními technikami je uveden posluchač do stavu soustředěnosti a vnímavosti pro výuku, takže může v psychické pohodě během týdne vstřebávat látku velkého rozsahu. Témata obsahují hovorové obraty a slovní spojení, které je možno využít v běžných situacích při jednání s  cizincem.
Jazykový kurz agentury RESYL doporučuji všem, kterým z důvodu pracovního a časového zaneprázdnění nevyhovuje klasická forma výuky."

Ing. Zdeněk Provázek,
ředitel,
TEPELNÁ TECHNIKA, Praha

P11.JPG (1987 bytes)

"Překvapilo mne, jak tato učební metoda zvyšuje nenásilně koncentraci, urychluje učení a přitom člověka neunavuje. Je to něco zcela odlišného od klasické suché výuky, jakou většina z nás absolvovala ve škole."

Ing. Zdeněk Šlais, ředitel,
KOSMOS a.s., Čáslav

P2.JPG (1767 bytes)

"Nikdy bych nevěřil, že jsem schopen zvládnout během týdne tak velké množství učební látky. Navíc v takové pohodě, že jsem se domů vrátil odpočinutý jako po dovolené."

Jaroslav Winter,
redaktor,
Hospodářský a podnikatelský týdeník PROFIT, Praha
P8.GIF (2063 bytes)
"V době od května 1994 do května 1995 jsem absolvovala všechny čtyři týdenní kurzy výuky německého jazyka u agentury RESYL. Musím se přiznat, že jsem na úplném začátku nevěřila, že se naučím to, co jsem se naučila.
Tato metoda mi navíc pomáhá i nadále, hlavně v mém pracovním životě, kde se mi daří lépe vyrovnávat se se všemi stresovými situacemi, kterých je v dnešní době stále víc."

Anežka Švárová,
Sklárny KAVALIER, Votice

P9.JPG (1999 bytes)

"Polročnú spoluprácu s jazykovou agentúrou RESYL, ktorá nám zabezpečuje kurzy nemeckého jazyka pre našich zamestnancov, hodnotím ako výbornú. Prvé rokovanie, kreovanie zmluvných vzťahov, korekcie, pravidelné hodnotenia účastníkov kvalifikovanými lektormi i samotná realizácia vzdelávacieho procesu prebiehali na profesionálnej úrovni. Aj preto sme sa rozhodli nielen v spolupráci pokračovať, ale rozšíriť firemný kurz a intenzívny kurz o individuálny konverzačný kurz pre vybranú skupinu zamestnancov.
Už po polročnej spolupráci a hodnotení doterajších výsledkov môžem konštatovať, že pri výbere dodávateľa pre vzdelávanie našich zamestnancov, sme sa rozhodli správne."

Ing. Ladislav Daniš,
personální ředitel
VETROPACK s.r.o.
Nemšová

PodpisPodnikový časopis VETROLISTY č. 1/2003

NEMČINA PLNÝMI DÚŠKAMI

Naši spolupracovníci
Naši spolupracovníci - skupina pokročilých nemčinárov - s lektorkou Jarmilou Schmidtovou v učebni výukového strediska RESYL horského hotelu Poľana.

Po začlenení bývalého Skloobalu do koncernu Vetropack sa ukázalo nevyhnutné zlepšiť jazykovú vybavenosť pracovníkov, ktorá bola doteraz až na niekoľko výnimiek na dosť nízkej úrovni. Tento stav sa však už v najbližšej dobe zmení, pretože v roku 2003 sa začali vo VPN konať kurzy nemčiny. Najskôr boli vytypované tie pracovné pozície, pre ktoré je znalosť nemčiny nevyhnutná. Tieto sa ďalej podľa dôležitosti rozdelili na dve skupiny - jedna absolvuje intenzívny kurz a druhá riadny. Každá skupina bola navyše na základe vstupných testov rozdelená na začiatočníkov a pokročilých. Definitívne počty účastníkov sú teda nasledovné: intenzívneho kurzu sa zúčastňuje 17 zamestnancov, z toho 6 pokročilých a 11 začiatočníkov. Riadneho kurzu sa účastní 21 našich kolegov, z toho 5 pokročilých a 16 začiatočníkov.

Výučba bola zverená "do rúk" jazykovej agentúre Resyl so sídlom v moravskom Šumperku.

Riadne kurzy začali už vo februári - konajú sa dvakrát týždenne v priestoroch VPN pod vedením skúsených, sympatických a trpezlivých lektoriek.

Intenzívne kurzy taktiež začali niekoľkotýždennou prípravkou, aby potom pokračovali v krásnom prostredí horského hotela Poľana v chotári Hriňovej. Tu prebiehajú intenzívne kurzy vždy dva po sebe nasledujúce piatky plus víkendy v čase od 9:00 do 19:00 hodiny (alebo, v prípade, že to naše možnosti dovoľujú, je vhodnejšia alternatíva súvislého 6-dňového pobytu), samozrejme s prestávkami na obed a občerstvenie. Výučba dá dosť zabrať, tempo je síce rýchle, ale spôsob je veľmi prijateľný a napriek trvalému sústredeniu únava nie je v žiadnom prípade neúnosne vysoká. Celé to má na svedomí metóda aktívneho počúvania spojená s relaxačnými a dychovými cvičeniami, a taktiež v neposlednom rade aj veselá a spoločenská lektorka Jarmila Schmidtová. Večer výučba nekončí, ale pokračuje ďalej vypracovávaním úloh a samoštúdiom. V hoteli síce na účastníkov číhajú atrakcie ako bazén, sauna, masér, kolky, ale vzhľadom na nabitý program sú nami využívané len veľmi sporadicky. Návratom zo sústredenia práca nekončí, ale pokračuje domácim samoštúdiom presne podľa stanoveného harmonogramu.

Konečným výsledkom kurzov by malo byť pozdvihnutie jazykovej úrovne účastníkov do tej miery, aby sme do konca roku 2003 boli schopní samostatne používať nemecký jazyk pri plnení svojich každodenných pracovných povinností.


Ing. Ivan Vanko
vedoucí informatiky
Naše firma spolupracuje s jazykovou agenturou RESYL od začátku roku 2003. Využili jsme a nadále využíváme tří z forem poskytovaných služeb. Intenzivní kurz němčiny v malém kolektivu na hotelu Praděd a průběžnou výuku pracovníků firmy podle stupně znalosti jazyka. Lekce probíhaly pravidelně a pokrok posluchačů je za několik měsíců znatelný. Lektorky ovládají metodiku výuky a vlastní jazyk na velmi vysoké profesionální úrovni. Spolupracujeme se třemi lektorkami - dvěmi na jazyk anglický a jednou na jazyk ruský - rodilou mluvčí.
Výuka je pestrá, zajímavá i zábavná. Agentuře zadáváme i německé a anglické překlady. S jejich rychlým vyhotovením i úrovní jsme rovněž spokojeni.
Spolupráci v nezměněném rozsahu jsem dohodli i na další školní rok 2003-2004. Spolupráci s touto agenturou můžeme všem upřímně doporučit.

Ing. Pavel Gubi,
GUBI Computer Systems s.r.o.
Šumperk

Podpis


Od počátku roku 1991 využily služeb naší jazykové agentury stovky podniků, soukromých či státních firem i společností a samozřejmě i soukromých osob z celé České republiky i Slovenska. Vybíráme některé z nich:

AIM, s.r.o. Pardubice
AIR, Vítkovice
AGROTECH, Tábor
AGROBANKA, Nový Jičín
AQUACLUB, s.r.o., Č.Budějovice
AROS-OSIVA, s.r.o., Praha
ADAM. STROJÍRNY, a.s., Adamov
ASTRA CINEMA, s.r.o. Ostrava
AERO, a.s., Vodochody
AUTOPAL, a.s., Nový Jičín
AZBESTOS, a.s. Zvěřínek
ATESO, a.s. Jablonec n/N.
ALLFROST, a.s., Praha
AGRAMM, Luhačovice
AIR, Ostrava - Mošnov
ALLIANZ, Praha
AVX ČR, s.r.o. Lanškroun
BALÍRNY TCHIBO, Jihlava
BAKKER Holland, s.r.o., Praha
BANKA MORAVIA, Ostrava
BIOCEL, a.s., Paskov
BARUM CONTINETAL, Otrokovice
BERNARD, Pivovar Humpolec
BRNĚNSKÉ VaK, a.s., Brno
BAREKOL, s.r.o., Nový Rychnov
BOPO, Třebíč
COCA-COLA, Praha
CUKRSPOL, a.s. Praha
CENTROKOV, Brno
CUKROVAR, Kojetín, Hrušovany n/J.
CEVA, a.s. Prachovice
CIDEM, a.s., Hranice
CHIO Bohemia, a.s., Tábor
CCS, a.s., Olomouc
COM PLUS ZL, s.r.o. Otrokovice
ČEZ -, Praha
ČEZ - Elektrárna Dětmarovice
ČEZ - Elektrárny Poříčí Trutnov
ČEZ - Jaderná elektrárna Dukovany, Temelín
ČEZ - Elektrárny Opatovice
ČEZ - Elektrárna Tisová
ČSAD, a.s., Ostrava ,Jihlava, Žďár n/S.
ČKD, a.s., Choceň, Praha
ČOKOLÁDOVNY, Lovosice
ČS. VINAŘSKÉ ZÁVODY, Praha
ČS. ROZHLAS, Ostrava
ČSA, a.s., Letiště Košice
ČETRANS, a.s., Ústí nad Labem
ČESKÁ ZBROJOVKA, Uh.Brod
ČSPLO, a.s., Děčín
ČESKÁ TYPOGRAFIE
, Praha
ČSOB, a.s., Praha, Č. Budějovice
ČEDOK, Praha
ČESKÁ RAFINERSKÁ, a.s. Litvínov
DAKO, a.s., Třemošnice
DETA, Benátky nad Jizerou
DOSTA - Dopr.stavby, Brno
DOLY NÁSTUP, Tušimice
DOUWE EGBERTS, Praha
DEMOS TRADE, a.s. Ostrava
DE-VI, s.r.o. Břeclav
DRAFTEX-Optimit, s.r.o., Odry
DRAKA KABELY, s.r.o. Velké Meziříčí
DIOSS TRADING, s.r.o., Chomutov
DŘEVOTERM, s.r.o., Březová
DALKIA MORAVIA, a.s. Ostrava
DOPRAVNÍ STAVBY Holding, a.s. Olomouc
ELEKTROKOV, a.s., Znojmo
EMKAM, a.s., Hodonín
ENERGOVOD, a.s., Praha
EKOTHERM, Č.Budějovice
EXALT, a.s., Šternberk
EPCOS, a.s. Šumperk
ELEKTRIZACE ŽELEZNIC, a.s. Praha
EURO MASIV, s.r.o. Pelhřimov
ESAB - ŽELEZÁRNY, Vamberk
ELROZ, Luby u Chebu
EKOAGROBANKA, Praha
EUROTEL, s.r.o., Praha
EGIS, s.r.o. Praha
EUROCORP, s.r.o. Valašské Klobouky
FESAL, s.r.o., Sedlčany
FERONA 2000, a.s., Praha
FRANTSCHAACH PULP&PAPER, Štětí
FORNAX, a.s., K.Vary
GLAVUNION, a.s., Teplice
GROUP 4 Securitas, Praha
GUMOTEX, a.s., Břeclav
G.A.S. Hodonín
GENERI, s.r.o. Šumperk
GRANITOL, a.s., M.Beroun
GARMICA, Měděnec
GALATEK, s.r.o., Ledeč n/S.
Generální ředitelství cel, Praha
GLOBUS ČR, k.s. Praha, Olomouc
HUTNÍ MONTÁŽE, Ostrava
HYDROSYSTEM, Olomouc
HELIOS, Praha, záv. Ondrášov
HOSPODÁRSKE NOVINY, Bratislava
HYDRONIKA, Bratislava
HDO, s.r.o. Zábřeh
HELIOTHERM, Vsetín
HYDROPROJEKT, a.s. Ostrava
HYPO-BANK, a.s., Praha
HIKOR, a.s., Písek
IaP Banka - Brno, Olomouc,Č.Budějovice
ICOM TRANSPORT, a.s., Jihlava
IDEAL, Mlékárna Martinov
ICZ, a.s Praha
ISABELLA, Tábor
ING BANKA, Bratislava
INGSTAV, a.s., Ostrava
INSET, s.r.o. Praha
JČ ENERGETIKA, Č.Budějovice
JAWA, a.s., Týnec nad Vlt.
JIHOMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s. Brno
JANKA - FINAL, a.s., Praha
JAPEK, s.r.o., Pekárna Litvínov
KABLO, a.s., Děčín
KARNOLA, a.s., Krnov
KAUČUK, a.s.,
Kralupy
KOVOHUTĚ, a.s.,
Břidličná
KOSMOS, a.s.,
Čáslav
KUNZ, a.s.,
Hranice
KOMORA AUDITORŮ,
Praha
KOWA, s.r.o. Ledeč nad Sázavou
KABEL +, Olomouc, Ostrava
KOVOFINIŠ,
Ledeč nad Sáz.
KRAS, a.s.,
Mor.Třebová
KORAMO, a.s.,
Kolín
KOVOPROJEKT, Bratislava
KARLOVAR. MIN. VODY,
K.Vary
KERAMICKÉ ZÁVODY,
Teplice
KLEIN&BLAŽEK, s.r.o. Štíty
LAKTOS, a.s., Praha
LAUTIA, s.r.o., Praha
LAFARM, Hr.Králové
LANDIS&GYR, s.r.o., Praha
LESY ČR, gen. Ředitelství Hradec Králové
LINETA, a.s., Česká Lípa
LINASET, a.s., Budišov n/B.
LICOLOR, a.s., Liberec
LUČEBNÍ ZÁVODY, Kolín
LAPP KABEL, s.r.o. Holešov
MATADORROLL, Bratislava
MARILA, Rokycany
MILO, a.s., Olomouc
MARTIMEX, a.s., Poprad
METROSTAV, a.s., Praha
MOPOS, a.s., Olomouc
- Jihlava, Kyjov, Jablonné n/O., Blansko, Vrbno, Milevsko, Ostrava, Znojmo
MIVOKOR, s.r.o. Polná
MORAVSKOSLEZSKÉ TEPLÁRNY, a.s. Ostrava
MORA MORAVIA, a.s. Olomouc
MINISTERSTVO Ze ČR, Praha
MINISTERSTVO FINANCÍ, Praha
MINISTERSTVO ZV, Praha
MINISTERSTVO PaSV, Praha
MCHZ, a.s., Ostrava
MERO, a.s., Kralupy n/Vlt.
MOTORPAL, a.s., Jihlava
MAREGS, s.r.o. Šumperk
MAPEI, s.r.o. Olomouc
METAL COM, a.s. Kutná Hora
NATE, a.s., Chotěboř
NAREX, a.s., Lázně Bělohrad
NH, a.s. Zábřeh
NORD BITUMI, Uh. Hradiště
OBECNÍ ÚŘAD, Dušejov, Větřní, Os.Bitýška, Hukvaldy
ORGALEN, Dvůr Králové
OLŠANSKÉ PAPÍRNY, Olšany
ORLANA, Žamberk
ORLÍK, Česká Třebová
OHS Šumperk
OLOMOUCKÝ KRAJ, Olomouc
OKRESNÍ ÚŘAD, N.Jičín,Rychnov
OVOZEP, Paskov
OSTRAVSKÉ TISKÁRNY, a.s., Ostrava
OLMA, a.s., Olomouc
OBALY, a.s. Tábor
OP Papírna, s.r.o. Olšany
PARK CENTRUM,Č.Budějovice
PANELÁRNA -TR-B, Jihlava
PRAŽSKÉ VELETRHY, Praha
POLICIE - správa Jm.kraje
PRECHEZA, a.s., Přerov
PIVOVAR OSTRAVAR, Ostrava
PROLUX - RECORDS, Rožnov
PRAMET, Šumperk
POLIČSKÉ STROJÍRNY, a.s., Polička P&O TRANS EUROPEAN, s.r.o. Kralupy nad Vlt.
PEKTIN, Smiřice
PRAZDROJ, Plzeň
PRAMEN, Ostrava
POSISTA - VOJ. STAVBY, Praha
PHILIPS LIGHTING, Praha
PLYNOPROJEKT, a.s., Praha
PEPSI-COLA, Praha
PRECIOSA, a.s., Jablonec n/N.
PUNCOVNÍ ÚŘAD, Praha
PRAMET TOOLS, s.r.o. Šumperk
Redakce Čm. PROFIT, Praha
Redakce BLESK, Praha
RIETER-ELITEX, a.s., Ústí n/O ROCHÉ, s.r.o. Praha
RAUSCHER, s.r.o., Slavkov u Brna
REVIMONT, s.r.o., Ostrava
REHAU, s.r.o., M.Třebová, Praha
ROCKWOOL, a.s. PRAHA
SÁZAVAN,a.s., Zruč n/Sáz.
SIGMIA, a.s., Olomouc
SIGMA, a.s., Lutín, Hranice
SELIKO, a.s., Olomouc, Bruntál, Kojetín
SETUZA, a.s., Ústí n/L
Sklárny KAVALIER, Votice
SLADOVNA, a.s., Hodonice
SPOLANA, a.s., Neratovice
STROJPLAST, a.s., Tachov SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC, Bruntál
STOCK, a.s. Plzeň
STOMIX, s.r.o. Žulová, Olomouc, Hodonín, Ostrava
STROJPLAST, a.s. Tachov
S. ARMATURKA, a.s., Ústí n/L.
SLOKOV, Hodonín
SVIT, a.s., Zlín
SYNTHESIA, a.s., Pardubice-Semtín
STAVES, s.r.o., Olomouc
SIEMENS, s.r.o., Mohelnice
SPRÁVA PRAŽSKÉHO HRADU, Praha
SYNERGY, s.r.o., Praha
SAINT-GOBAIN VERTEX, a.s. Litomyšl
SEVEROMORAVSKÁ ENERGETIKA, a.s. Ostrava
SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES, s.r.o.Zlín
SYNTHON CZ, a.s. Praha
ŠKODA, Klatovy
ŠKOLNÍ STATEK, Čáslav
ŠKROBÁRNY, a.s., Horažďovice
TATRA, a.s., Kopřivnice
TECHNOMONT, Frýdek - Místek
TEPELNÁ TECHNIKA, Praha
TESCO-STORES, a.s., OD Máj, Praha
TOKOZ, Žďár n/Sáz.
TRANSGAS, Praha
, Třinec
TESLA, Vimperk TART, s.r.o. Brno
TECHNOSERVIS MT, s.r.o. Veselí nad Moravou
TOS, a.s., Znojmo
TONAK, a.s., N.Jičín
THERMO-KING FRIGERA, Kolín
TELECOM SPT, Praha, Hr.Králové
TESTCOM, Praha
Továrna Hasicí Techniky, Polička
TATREX, Trnava
TESPO, s.r.o. Šumperk
UNILEVER PTZ, Nelahozeves
ÚŘAD VLÁDY ČR, Praha
UTES, v.d., Brno
U.T.C., s.r.o. Praha
UNIMONTEX, s.r.o. Litvínov
ÚŘAD PRÁCE, Bruntál, Jihlava, Cheb
UNIVERZITA KARLOVA, Praha
UNION, a.s., Heřmanova Huť Prachatice
ÚŘAD městské části PRAHA , Praha
VOJENSKÁ AKADEMIE, Brno
VASPO, Vamberk
VŠ Zemědělská, Brno
VZP, ústředí Praha
VCHS, Pardubice
VUT, Brno
VOP, Český Těšín
VŠ Veterinární, Brno
VÍTKOVICE, a.s., Ostrava
Vojenská VŠ a SŠ, Vyškov
VLNAP, a.s., Děčín
VAK Hradec Králové
VPS, Hradec Králové
VELOX WERK, s.r.o., Hranice
VÚPS - St.zkušebna 227, Praha
VETROPACK MG, Sklárny Kyjov
VÍTKOVICKÉ STAVBY, Ostrava
VITANA, a.s., Byšice
VÚAB, Roztoky
VSŽ, a.s., Košice
VÁLCOVNY PLECHU, Fr.Místek
VERTEX, a.s., Litomyšl
VELUX ČR, s.r.o. PRAHA
WATRANS, Pelhřimov
WITTE, Nejdek
WALTER, a.s. Praha
WOMBAT, Brno
ZEHA, Bratislava
ZVU, a.s., Hradec Králové
ZRUP, Příbram
ZORA ISG, Praha ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA ŠKODA, Mladá Boleslav
ZBIROVIA, a.s., Zbiroh
ZSNP, a.s., Žiar n/H.
ZBROJOVKA, a.s., Vsetín
ZŤS, Dubnica n/V.
ZVI, a.s. Vsetín
ŽOS, Nymburk ŽDB, a.s., Bohumín      | nahoru |


Pro Agenturu Resyl® vytvořil: schmidt.radek@seznam.cz       Brainschool® 2003